ZEITGEIST-MOVING FORWARD

ZEITGEIST-MOVING FORWARD

29
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η τρίτη ταινία του κινήματος ZEITGEIST , με τίτλο moving forward (κοιτώντας μπροστά)

Εδώ θα δούμε τον τρόπο που μπορούμε να κάνουμε το χρηματοπιστωτικό σύστημα να καταρεύσει και τους λόγους που αυτό είναι απαραίτητο για να γίνουν πιο βιώσιμες οι κοινωνίες.

movingfor