Μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες ανθρώπινες αισθήσεις;

Μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες ανθρώπινες αισθήσεις;

14
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σαν άνθρωποι, μπορούμε να αντιληφθούμε λιγότερο από τα δέκα-τρισεκατομμυριοστά του συνόλου των κυμάτων φωτός. «Η εμπειρία μας από την πραγματικότητα», λέει ο νευροεπιστήμονας David Eagleman, «περιορίζεται από τη βιολογία μας.» Και αυτό είναι που Θέλει να αλλάξει ο David Eagleman. Η έρευνά του σχετικά με τις διεργασίες του εγκεφάλου μας, τον οδήγησε να δημιουργήσει νέες διασυνδέσεις για να λάβει αθέατες πληροφορίες σχετικά με τον κόσμο γύρω μας.

Share This: